30 jaar het vertrouwde adres! - GRATIS Dakinspectie

Veiligheid

Dat het werken op daken bijzondere gevaren met zich mee kan brengen,behoeft geen nadere toelichting.
Op de middelen die dienen te worden aangewend ter voorkoming of beperking van deze gevaren besteden wij veel aandacht.

Heuveling Dakbedekking levert een uitgebreid pakket aan veiligheidsvoorzieningen op het dak. Deze voldoen geheel aan alle wettelijke veiligheidsvereisten en voorschriften

Tijdens een werkopname inventariseren wij mogelijke risico's zoals valgevaar of gevaren voor de omgeving. In onze aanbieding vind u de maatregelen terug welk nemen om de werkzaamheden conform veilig uit te voeren.